Camera de Comert si Industrie a Muncipiului Bucuresti
Afacerea
--------------------------------- ---------------------------------
Anul XII, Nr. 51-53 (632-634) 13-31.12.2017 > Licitatii

Licitatii internationale

AUSTRIA

• Numele firmei organizatoare: Netz Burgenland GmbH
Adresa: Kasernenstraße 9
Eisenstadt, 7000, Austria
Telefon: +43 57770-1115
Fax: +43 57770-1903
e-mail: einkauf@netzburgenland.at 
Adresa paginii web: Adresa principală: http://www.netzburgenland.at
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://vergabe.energieburgenland.at/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-15ffc906b11-23c6f4797bacfe32
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://vergabe.energieburgenland.at/NetServer/index.jsp
Denumirea licitaţiei: Anunț de participare
Austria-Eisenstadt: Ţevi şi racorduri
Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator: 2017/S 232-484356
Număr de referinţă: 0014-2017-0017
Obiectul licitaţiei: Ţevi şi racorduri. Clasificare CPV 44163000, 44161110
Produsele licitate: Tevi si racorduri (RV PE - Materiallen bis 2020) Contract cadru pentru livrarea de tevi si racorduri din PE si PVC pentru reteaua de gaz subterana pana in 2020. Valoare fără TVA: 1 800 000.00 EUR
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond): Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei (caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei): Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini: Data: 10.01.2018, Ora locală: 12:30
Termenul llimită de depunere a ofertelor (data si ora): Data: 10.01.2018, Ora locală: 12:30
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie sa fie valida pana la 06.06.2018
Condiţii tehnice specifice (certificări, standarde, etc.): Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice (legislaţie locală, etc.): Ofertele se redactează în limba germană
Garanţia de buna execuţie (Performance Bond): Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară: Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată: Conform Caietului de sarcini
Transport: Conform Caietului de sarcini

Numele firmei organizatoare: Münze Österreich AG
Adresa: am Heumarkt 1
Wien, 1030, Austria
Telefon: +43 124 570-0
Fax: +43 124 570-99
E-mail: albert.schieg@bbg.gv.at 
Adresa paginii web: Adresa principală: www.bbg.gv.at
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.auftrag.at
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: www.auftrag.at
Denumirea licitaţiei: Anunț de participare
Austria-Viena: Sisteme de automatizare
Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator: 2017/S 228-474742
Număr de referinţă: GZ 2991.03070
Obiectul licitaţiei: Sisteme de automatizare. Clasificare CPV 15510000
Produsele licitate: Sisteme de automatizare (Automatisiertes Handling von Münzen.) Livrarea, instalarea şi punerea ȋn funcţiune a unui sistem de automatizare a manipulării monedelor.
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond): Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei (caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei): Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini: Data: 20.04.2018, Ora locală: 10:00
Termenul llimită de depunere a ofertelor (data si ora): Data: 20.04.2018, Ora locală: 10:00
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
Condiţii tehnice specifice (certificări, standarde, etc.): Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice (legislaţie locală, etc.): Ofertele se redactează în limba germană
Garanţia de buna execuţie (Performance Bond): Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară: Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată: Conform Caietului de sarcini
Transport: Conform Caietului de sarcini

Numele firmei organizatoare: die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH als zentrale Beschaffungsstelle gemäß § 2 Z 48 BVergG 2006sowie alle weiteren Auftraggeber, gemäß Drittkundenliste
Adresa: Lassallestraße 9b
Wien, 1020, Austria
Telefon: +43 124 570-0
Fax: +43 124 570-99
e-mail: markus.muchsel@bbg.gv.at 
Adresa paginii web: Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.auftrag.at
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: www.auftrag.at
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Denumirea licitaţiei: Anunț de participare
Austria-Viena: Pachete software şi sisteme informatice

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator: 2017/S 232-483528
Număr de referinţă: GZ 3601.02984
Obiectul licitaţiei: Pachete software şi sisteme informatice. Clasificare CPV 48000000
Produsele licitate: Pachete software şi sisteme informatice (Oracle, GZ 3601.02984.) Acord cadru pentru livrarea de licenţe şi servicii de ȋntreţinere Oracle. Valoare fără TVA: 30 000 000.00 EUR
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond): Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei (caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei): Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini: Data: 15.01.2018, ora locală: 10:00
Termenul llimită de depunere a ofertelor (data si ora): Data: 15.01.2018, Ora locală: 10:00
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
Data si ora deschiderii licitaţiei: Data: 15.01.2018, Ora locală: 10:05
Locul: Conform caietului de sarcini.
Condiţii tehnice specifice (certificări, standarde, etc.): Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice (legislaţie locală, etc.): Ofertele se redactează în limba germană
Garanţia de buna execuţie (Performance Bond): Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară: Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată: Conform Caietului de sarcini
Transport: Conform Caietului de sarcini

Numele firmei organizatoare: Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsges m.b.H.
Adresa: Feldkirch, Austria
Telefon: +43 552 2303 5006
e-mail: wolfgang.paulitsch@khbg.at 
Adresa paginii web: Adresa principală: www.khbg.at
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://bekanntmachungen.vorarlberg.at/Detail/52888
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: www.khbg.vemap.com
Denumirea licitaţiei: Anunț de participare
Austria-Feldkirch: Lapte şi produse din lapte
Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator: 2017/S 229-476833
Obiectul licitaţiei: Lapte şi produse din lapte. Clasificare CPV 15510000
Produsele licitate: Lapte şi produse din lapte (Milch- und Milchprodukte.)
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond): Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei (caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei): Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini: Data: 19.01.2018, Ora locală: 09:00
Termenul llimită de depunere a ofertelor (data si ora): Data: 19.01.2018, Ora locală: 09:00
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
Condiţii tehnice specifice (certificări, standarde, etc.): Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice (legislaţie locală, etc.): Ofertele se redactează în limba germană
Garanţia de buna execuţie (Performance Bond): Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară: Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată: Conform Caietului de sarcini
Transport: Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE
Ambasada României - Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,
Adi-Cristina MITEA, secretar economic
1040 - Wien, Prinz Eugen Straße 60,
Tel.: 00.431.503.89.41
Fax: 00.431.504.14.62
E-mail: viena.economic@mae.ro 

MAROC


Numele firmei organizatoare: Oficiul National al Electricitatii - ONE
Adresa: OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE
65, Rue Othman Ben Affan Casablanca, MAROC
Telefon: (212) 535 60 05 26
Fax: (212) 535 60 41 74
Adresa pagina web: www.one.org.ma
Persoana de contact/Departament: Doamna ABZAOUI
Denumire licitatie: Licitatie Maroc - Oficiul National al Energiei Electrice - Achizitia de stalpi din lemn de 8 metri pentru retele de distributie de energie electrica.
Numar licitatie/cod identificare la organizator: DF397289
Obiectul licitatiei: Licitatie Maroc - Oficiul National al Energiei Electrice - Achizitia de stalpi din lemn de 8 metri pentru retele de distributie de energie electrica.
Produsele licitate: Licitatie Maroc - Oficiul National al Energiei Electrice - Achizitia de stalpi din lemn de 8 metri pentru retele de distributie de energie electrica.
Garantia bancara de participare la licitatie (Tender Bond): 20.000,00 dirhami (11,00 dirhami = 1,00 Euro).
Documentele licitatiei (caietul de sarcini: adresa de unde poate fi obtinut, pret caiet sarcini): Caietul de sarcini este gratuit si poate fi procurat de catre ofertanti prin cerere scrisa, la adresa mentionata mai sus.
Termenul de valabilitate a ofertelor: 03 aprilie 2018 orele 09:00
Termenul de depunere a ofertelor (data si ora): Toate ofertele vor fi trimise sau depuse cu recipisa de primire la biroul de depunere a ofertelor din sediul ONE, la adresa indicata mai sus, sau remisa Presedintelui Comisiei, la inceputul sedintei si inaintea deschiderii ofertelor care va avea loc  la data de 03 ianuarie 2018 la orele 09:00.
Data si ora deschiderii licitatiei: Deschiderea plicurilor privind referintele tehnico-financiare precum si oferta comerciala se vor realiza intr-o singura etapa.Plicurile se vor deschide in sedinta publica la data de 03 ianuarie 2018 la orele 09:00, la sediul ONE.
Conditii tehnice specifice (certificate calitate etc.)*: Conditiile tehnice specifice, normele etc sunt cuprinse in caietele de sarcini.
Conditii contractuale specifice (legislatie locala, etc.): Conditiile contractuale specifice sunt cuprinse in caietele de sarcini.
Garantia de buna desfasurare a contractului (Performance Bond): Garantia de buna desfasurare este de 3 % din valoarea totala a ofertei.
Caietul de sarcini anexat este cu titlu informativ, anumite detalii putand fi modificate. Pentru participare este obligatorie preluarea caietului de sarcini de la organizator, conform instructiunilor mentionate.
Anexat_ CS087ONEE stalpi din lemn

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE TANGER, adresa:ROUTE EL MOUJAHIDINE, LOTISSMENT ALTA MIRA, VILLA FALAKY N° 4 TANGER.
Persoana de contact: Remus Radulescu
Tel : 00212 539 33 02 05
Fax: 00212 539 33 02 05, GSM : 00212 664 815 494
E-mail: remusradulescu@yahoo.com.br 

KAZAKHSTAN

Numele firmei: Taraz Water Project
Proiect finanțat de EBRD, Government of Kazakhstan
Valoarea Proiectului este mentionata în documentele licitatiei (cca. 6 mil. EUR).  T
Adresa: 136 Kazybek Street,
Taraz City, 080012, Jambyl Oblast, Kazakhstan
Telefon: +7(7262) 45 35 37
Fax: +7(7262) 45 35 37
E-mail: tarazsu_ebrd@mail.ruinfo@tarazsu.kz 
Pagina web: http://tarazsu.kz/contacts/.kz; www.tarazsu.kz
Persoana de contact/functia: Mr.  Rakhymzhan Nigmedzhanov
Proiect: Îmbunătățirea infrastructurii de apă din orașul Taraz, Republica Kazahstan.
Prezentul contract prevede achiziționarea următoarelor bunuri, lucrări și servicii:
- Modernizarea stațiilor de pompare
- Reconstrucția scurgerilor de apă
- SCADA
- Clădiri și contorizarea apei zonale: înlocuirea contoarelor de apă pentru persoanele juridice
- Utilaje și echipamente specializate

Cantitate : Conform anunțului și documentației licitației
Condiții tehnice specifice: Cerințele tehnice pentru instalațiile din cadrul contractului și pentru lucrările de construcție, precum și adresele pentru livrările și lucrările de instalare / construcție sunt furnizate în documentele de licitație.
Condiții contractuale specifice (legislație locala, etc): Conform documentației licitației
Condiții de livrare/transport: Conform documentației licitației
Condiții de plata nespecificata: Conform documentației licitației
Propunere de cooperare: Ofertele trebuie trimise la adresa de mai sus până la data limită 6 octombrie 2018 orele 23:59 ora locală, care vor fi ulterior deschise în prezența reprezentanților ofertanților care doresc să participe.
Bonitate firma: Administrația Locala Apa-Canal - Taraz este instituție de stat
Proiect finanțat parțial de EBRD - vezi:
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-171006a.html
 
Numele firmei: JSC KazAvtoZhol
Proiect finanțat de EBRD
Valoarea Proiectului este estimat la 200 milioane USD (din care 150 ml.USD este împrumut de la EBRD)
Adresa: Amman str.8, Astana, Business Center "Milano" office 409
Telefon: +7 (7172) 570708
Fax: +7 (707) 9905750 (Whatsapp)
E-mail: tarazsu_ebrd@mail.ruinfo@tarazsu.kz 
Pagina web: www.kazautozhol.kz
http://kazautozhol.kz/index.php/ru/kontakty/tsentralnyj-apparat   
Persoana de contact/functia: Mr. Rustam Issayev
Proiect: Proiect pentru lansarea unui sistem de taxare electronică pe o rețea rutieră din Kazahstan.
Proiectul propus are un cost total estimat de 200 milioane USD, inclusiv din care va fi alocat împrumut de până la 150 milioane USD de la Banca EBRD.
Prezentul contract prevede achiziționarea următoarelor bunuri, lucrări și servicii:
- Proiectarea, construirea, funcționarea
- Menținerea sistemului electronic de taxare
- Supravegherea construcției
Procedurile pentru Licitația contractelelor de mai sus urmează să înceapă în trimestrul IV 2017.
Cantitate: Conform anunțului și documentației licitației
Condiții tehnice specifice: Cerințele tehnice pentru instalațiile din cadrul contractului și pentru lucrările de construcție, precum și adresele pentru livrările și lucrările de instalare / construcție sunt furnizate în documentele de licitație.
Condiții contractuale specifice (legislație locala, etc): Conform documentației licitației
Condiții de livrare/transport: Conform documentației licitației
Condiții de plata nespecificata: Conform documentației licitației
Propunere de cooperare: Ofertele trebuie trimise la adresa de mai sus până la data limită 8 septembrie 2018 orele 23:59 ora locală, care vor fi ulterior deschise în prezența reprezentanților ofertanților care doresc să participe.
Bonitate firma: JSC KazAvtoZhol - Taraz este o companie națională (În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Kazahstan nr. 744, din data de 30 iulie 2013, Societatea pe Acțiuni "KazavtoZhol" este numită Operator Național de drumuri). De asemenea are competențe de realizarea proiectelor rutiere în cadrul programului de stat "NURLA ZHOL"
Proiect finanțat parțial de EBRD - vezi:
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170908c.html


Relații suplimentare si sprijin la BPCE Astana
Date suplimentare: Mr. Rustam Issayev
e-mail: astana@dce.gov.ro 
Tel. +7 7172 79 06 01

VIETNAM

Numele firmei organizatoare: Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited (BSR)
Adresa: A1 Building, Binh Son District, Quang Ngai Province, Vietnam
Telefon: +84.255.3616.666 (ext: 5338)
Fax: +84.255.3616.555
e-mail: loanttc@bsr.com.vn 
Adresa paginii web: www.bsr.com.vn
Persoana de contact/funcția: Ms. Tran Thi Cam Loan- Commercial and Services Division
Denumirea licitației: Deploy, Integrate & Standardize Asset Visualisation Portal System
Numărul licitației/codul de identificare la organizator: PR 303/DH-NCPT
Obiectul licitației: Livrare, integrare, standardizare
Produsele licitate: Sistem-portal de vizualizare a activelor
Garanția bancara de participare la licitație (Bid Bond): 7000 USD
Documentele licitației (caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei): 100 USD în format fizic
În format electronic după trimiterea unei solicitări la adresa de poștă electronică de mai sus
Termenul de depunere a ofertelor (data si ora): 09.01.2018, ora 14.00
Data si ora deschiderii licitației: 09.01.2018, ora 14.10

Numele firmei organizatoare: Central Vietnam Power Projects Management Board
Adresa: 478, 2/9 Road, Danang City, Vietnam
E-mail: phongdauthau.amt@npt.evn.vn 
Adresa paginii web: http://www.npt.com.vn
Persoana de contact/funcția: Mr. Nguyen Duc Tuyen, Director CPMB
Denumirea licitației: Supply and Transportation of Primary Equipment and Materials for 220 kV Lang Son Substation and 220 kV Bac Giang - Lang Son Transmission Line
Numărul licitației/codul de identificare la organizator: CPMB-BGLS-LS-G07
Obiectul licitației: Livrare și transport
Produsele licitate: Echipamente si materiale electrice de bază pentru substatie si linie electrica 220 kV
Garanția bancara de participare la licitație (Bid Security): 74.000 USD sau 62.000 EUR
Documentele licitației (caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei); După trimiterea unei solicitări în scris la adresa de mai sus pana la 10 ianuarie 2017 - 6.600.000 VND (300 USD), contra-cost sau transfer bancar
Termenul de depunere a ofertelor (data si ora): 10.01.2018, 09.00
Data si ora deschiderii licitației: 10.01.2018, 09.00
Condiții contractuale specifice (legislație locala, etc.):
 - Durata contractului - 180 zile
- Licitație cu post-calificare

Relații suplimentare și sprijin la BPCE Hanoi
Tel: +8424 3823 0045
Fax: +8424 3843 0922
e-mail: bpehanoi@yahoo.com

Informatiile de mai sus au fost obtinute de la Birourile de Promovare Comercial Economica (Ministerul Economiei)
Raspunderea pentru corectitudinea datelor revine surselor utilizate.

 

Imprima paginaMicsoreaza fontMareste font


Articol vizualizat de 141 ori.
Publicitate

---------------------------------- eminescu
---------------------------------- certind
----------------------------------
certind
---------------------------------- FOREN
---------------------------------- akcenta
---------------------------------- FOREN
---------------------------------- FOREN
---------------------------------- REBU
---------------------------------- Apulum94