Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucuresti  este abilitată, prin Legea 335/2007, cap. II, art. 4, lit.e să emită certificate de origine.
Certificatul de origine este un document utilizat în comerţul internaţional care atestă faptul că bunurile au fost produse într-o anumită ţară

Mai multe informatii despre eliberarea de certificate de origine precum si posibilitatea de solicita eliberarea certificatelor online, gasiti pe website-ul nostru dedicat: certificateorigine.ro.

Certificatele de origine se emit atât pentru exportul românesc direct, cât şi pentru programele cu finanţare externă, la nivel naţional.

Acte necesare obţinerii unui certificat de origine: 

Pentru eliberarea certificatelor de origine privind exportul românesc, exportatorul român depune următoarele documente:

 • declaraţia de origine; 
 • factură externă;
 • certificatul de înregistrare a firmei la Registrul Comerţului;
 • acreditiv şi / sau contract;
 • împuternicire / delegaţie; 
 • alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişa tehnologică a produsului etc.

Pentru eliberarea certificatelor de origine solicitate în cadrul programelor cu finanţare externă, solicitantul depune următoarele documente:

 • declaraţia de origine;
 • facturile aferente;
 • certificatul de înregistrare a firmei la Registrul Comerţului; 
 • contractul de finanţare (încheiat între beneficiarul final şi agenţia de finanţare); 
 • împuternicire / delegaţie; 
 • alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişa tehnologică a produsului etc. 

Toate documentele de mai sus se depun în original sau copie conformă cu originalul (după caz) 

Tarife certificate de origine ( fara TVA):

 • 1 EURO/ formular;
 • 365 lei/certificat; incepand cu al doilea certificat de origine 292 lei/certificat, pentru firmele nemembre CCIB  
 • 255.50 lei/certificat pentru Membrii CCIB, cu pachet STANDARD (30% reducere)*
 • 219 lei/certificat pentru Membrii CCIB, cu pachet PROFESIONAL (40% reducere)*  
 • 182,5/certificat pentru Membrii CCIB, cu pachet GOLD (50% reducere)*

  * pentru primele 40 de certificate
   

Legislaţie incidentă:

 • Legea 335/2007 modificată şi completată;
 • Reg. CEE nr. 2913/1992 - Codul vamal comunitar;
 • Reg. CEE nr. 2454/1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Codului Vamal Comunitar;
 • Ghidul pentru emiterea certificatelor de origine - Eurochambres mai 2008.

Contact

Dorina Ionita, consultant cameral
mobil: 0722.303.484
e-mail: dorina.ionita@ccib.ro
Program cu publicul: Luni-Vineri 9,00 – 15,00
Blvd. Octavian Goga nr. 2, sector 3, Tronson I, Parter.

Olga Badea
tel. 021.311.44.99
mobil: 0728.135.876
e-mail: olga.badea@ccib.ro
Program cu publicul: Luni-Vineri 9,00 – 14,00
Str. Ion Ghica nr. 4, Etaj 2, Sector 3, 030044, Bucuresti

WFS
Libraria Eminescu
CARANDA
SYNEVO
Strategic
TipTop
Howtoweb
Madora
SEMA PARC
TUV
EximBank
Hospice
Olimpic
Apulum94
Zizin
Coface
Tribuna Economica
Comunicate de presa