Responsabil cu gestionarea deseurilor
HEITEC

r

Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti organizeaza in zilele de 13 si 14 septembrie 2017 (miercuri si joi), in intervalul orar 14.00-18.00, cursul Responsabil cu gestionarea deseurilor.

Acesta se va desfasura la noul sediu al Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti din Bd. Ion Ghica. 4, sector 3 (zona Universitatii, vis-a-vis de Banca Nationala a Romaniei), et. 2 si va fi sustinut de specialisti cu o vasta experienta in domeniul gestionarii deseurilor, dobandita in cadrul Garzii de Mediu si in cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin.3, „Detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri au obligatia să desemneze o persoană din rândul angajatilor proprii care să urmarească si să asigure îndeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau să delege această obligatie unei terte persoane”.

De asemenea, va amintim faptul ca in conformitate cu alin. 4 „Persoanele desemnate, prevazute la alin. 3, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.

Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. 3, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei!

Tematică:

– Regimul deseurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative în domeniu;

– Gestionarea anumitor categorii de deseuri, reglementate prin acte normative speciale;

– Solutii practice pentru conformarea agentilor economici cu cerintele legislatiei de mediu în domeniul deseurilor.

–      Evitarea sanctiunilor;

–      Trasabilitatea deseurilor.

Taxa de scolarizare este de 300 lei +TVA/cursant si poate fi platita cu ordin de plata inainte de inceperea cursului sau numerar in ziua inceperii cursului.

Inscrierea se face prin completarea Talonului de inscriere anexat si transmiterea acestuia la adresa de e-mail: cristina.serbanescu@ccib.ro.

Diamond
CERTIND
EximBank
WFS
Libraria Eminescu
Strategic
Hospice
Olimpic
Apulum94
Zizin
Coface
Tribuna Economica
Comunicate de presa